Skip to main content

ESCI/NEPS - Ag Freagairt do Theagmhais Chriticiúla: Cúrsa ríomhfhoghlama NEPS do Scoileanna

ESCI/NEPS - Ag Freagairt do Theagmhais Chriticiúla: Cúrsa ríomhfhoghlama NEPS do Scoileanna

Ag Freagairt do Theagmhais Chriticiúla: Cúrsa ríomhfhoghlama NEPS do Scoileanna

Tá an cúrsa seo curtha i dtoll a chéile chun tacú le foireann na scoile ullmhú agus freagairt do theagmhais chriticiúla.

> Tá an cúrsa bunaithe ar fhoilseachán 2016 ‘Freagairt do Theagmhais Chriticiúla: Treoirlínte agus Ábhair Acmhainne do Scoileanna ón SNSO’.

> Tá sé dírithe go sonrach ar Fhoireann Bainistíochta Teagmhais Chriticiúla na scoile, ach is féidir le haon bhall foirne gur suim leo freastal air.

> Cruthaíonn leagan amach an chúrsa, deis don fhoghlaim féintreoraithe agus don fhoghlaim féinluais. 

Cuimsíonn an cúrsa glór na scoileanna a raibh taithi acu ar bhainistiú teagmhais chriticiúla.

> Tá 10 modúl i gceist sa chúrsa agus tógann sé thart ar 3­4 uair an chloig a chur i gcrích.

> Bronntar teastas ar chríochnú.

> Tá acmhainní in­íoslódáilte ar fáil mar áis tagartha ina dhiaidh sin

> Beidh an cúrsa ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge.

> Tá cur i láthair PowerPoint ar fáil, do rannpháirtithe a chríochnaíonn an cúrsa, ina dhéantar achoimre ar an ábhar. Is féidir an cur i láthair seo a roinnt leis an bpobal scoile mar chuid d’ionchur/oiliúint foirne uile.

> Má tá ceisteanna ar bith agat maidir leis an gcúrsa seo a chur i gcrích, nó má bhíonn aon deacrachtaí agat leis an bpróiseas clárúcháin, seol ríomhphost chuig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Register for this course link here: Ag Freagairt do Theagmhais Chriticiúla i Scoileanna - NEPS (education.ie)

 

Course Details

Course Start Date / Time 01-10-2023
Cut off date 30-06-2024
Capacity Unlimited
Fee Free
Select Hours 30
Course Format Online
Location Online

Course unavailable