Scríobh Leabhar

Scríobh Leabhar

Wednesday 14 March 2018

 

Scríobh Leabhar 2018.

Treaslaím libh as an obair iontach atá déanta agaibh le ‘Scríobh Leabhar’.   Is léir dom gur imigh an t-uafás oibre isteach iontu.

Buìochas mór le gach éinne a ghlac páirt i 'Scrìobh Leabhar 2018.    Bhí áthas an domhain orainn  gur scríobhadh níos mó ná 1,000 leabhar mar chuid den scéim.  Bhí na leabhair den ardchaighdeán idir chumas scríbhneoireachta agus obair ealaíne.

 

Beidh céiliúradh againn i Mí Bhealtaine  agus seolfaimid na sonraí ar aghaidh a luaithe agus is féidir linn.