Scríobh Leabhar

Scríobh Leabhar

Tuesday 11 April 2017

A Chairde ,

Buìochas mór le gach éinne a ghlac páirt i 'Scrìobh Leabhar 2017.    Bhí áthas an domhain orainn  gur scríobhadh 888 leabhar mar chuid den scéim.  Bhí na leabhair den ardchaighdeán idir chumas scríbhneoireachta agus obair ealaíne.

 

 Bhì Oìche Chèiliùrtha den scoth againn ag an mbronnadh i nGaelscoil na Dùglaise.  Bhain gach èinne idir òg is aosta taitneamh nach beag as.  Bhì na hùdair òga ar bìs .  Chuir John Spillane go mòr le spiorad na hocàide agus bhì sè thar à bheith fláithiùil lena chuid ama .  Buìochas ò chroì le Foras na Gaeilge agus le Màire Uì Fhaoghàin go speisialta .

Féach ar na griangrafanna thíos.

https://www.dropbox.com/sh/je6o18j4uxd6702/AACc2BNCDScgCbqTHrEuR0yva?dl=0

Oìche dàr saol!

 

Niamh

Niamh Ní Mhaoláin

Stiúrthóir

Ionad Oideachais Tacaíochta Chorcaí

 

 

 

 

Míle buíochas as an oíche iontach a bhí eagraithe agaibh ar an 4ú Aibreán ag an mbronnadh don Scríobh Leabhar. Bhaineamar ar fad árd taitneamh as. Bhí an-eagrúchán i gceist leis agus molaim sibh as ucht na hoibre a cuireadh isteach ann. Bhí sé soiléir go raibh an-iarracht déanta agaibh oíche den chéad scoth a chuir ar fáil dona páistí agus cuairteoirí. 

 

Níl aon dabt ach go mbeimid rannpháirteach sa tionscaimh Scríobh Leabhar gach bliain amach anseo. Bhain gach rang taitneamh agus tairbhe as.

Míle buíochas arís,

Mairéad Uí Chárthaigh

Príomhoide Feidhmeannach

Gaelscoil Mhuscraí

An Bhlárna

 

 

Ba mhaith linn ár mbuíochasa gabháil libh as ucht an oíche iontach a bhí again i nGaelscoil na Dúglaise le deanaí.

Thaitin na teastais molta agus n boinn a bronnadh go mór leis na leanaí agus a dtuismuitheoirí.

Tá ard mholadh tuillte ag gach éinne atá baint acu le Scríobh Leabhar

Le dea ghuí

Ursula Ní Luasaigh

Scoil Naomh Iosaf

Riverstown.