SESS - Vacancies- Recruitment for Associates

SESS - Vacancies- Recruitment for Associates

Monday 17 October 2016

 

 

The SESS currently has a number of part-time Associate vacancies. The overall remit of the SESS Associate will be to respond to the continuing professional development needs and support requirements of all teachers in the area of special education in accordance with their own area(s) of expertise.  

 

Tá roinnt folúntas ag an SESS i láthair na huaire do Chomhpháirtithe páirtaimseartha. Is é sainordú foriomlán an Chomhpháirtí SESS freagairt a dhéanamh ar na riachtanais leanúnacha d’fhorbairt ghairmiúil agus tacú le riachtanais gach múinteora de réir riachtanais an eagrais féin. 

 

Further information and Application Form click here