Ireland 2016 Centenary Programme

Comòradh ar 1916 agus ar lean è
Cuimhnigh, Smaoinigh, SamhlaighTá deis iontach ag pobail scoileanna a bheith pàirteach i gClár Comòrtha Cèad Bliain faoi làthair. Beidh seans ag do scoil ar feadh na bliana pàirt a ghlacadh i raon leathan tionscadal agus gnìomhaìochtaì spreagùla. Bìgì ag faire amach d'acmhainnì spreagùla a bheidh ag teacht chun cinn i rith na bliana.


The Ireland 2016 Centenary Programme is an invitation to join in  a year of commendation, conversation and exploration. Whether it is creating a brilliant art piece, drafting a new proclamation or discovering hidden family stories from 1916, this is a once in a century invitation for schools to get involved. Additional resources for teachers and students available at www.scoilnet.ie