Scríobh Leabhar

Scríobh Leabhar

Wednesday 25 January 2017

Tá an áthas orainn go bhfuil go leor scoileanna ag glacadh páirte i ‘Scríobh Leabhar ‘ i mbliana.

Beidh isteach is amach le hocht gcéad ochto  leabhar scríofa ag daltaí bunscoile Chorcaí i mbliana.

Mar is eol daoibh ba choir na leabhair a bheith réidh faoin 10ú Feabhra .

Tá súil againn go bhfuil sibh ag baint taitnimh as an dtionscnamh  go dtí seo.

Ná bíodh leisce ar bith oraibh teagmháil a dhéanamh linn más féidir linn teacht i gcabhair oraibh idir an dá linn.

Leabhair scríofa faoin  10ú Feabhra  2017

Babhtáil Seachtain dár tús 13ú Feabhra

Babhtáil thar n-ais  Seachtain dár tús 27ú Feabhra

Oíche Bhronnta  4ú Aibreán  2017

Le Meas

Niamh Ní Mhaoláin

Stiúrthóir