Scríobh Leabhar

Scríobh Leabhar

Wednesday 14 February 2018

 

Scríobh Leabhar 2018.

Tá lúcháir orainn toisc an bhfreagairt iontach ata againn arís i mbliana – 41 ranganna, 1018 daltaí ag Scríobh níos mó ná 800 leabhair trí mheán na Gaeilge. Tá fáilte Uí Cheallaigh roimh na Naíonáin Bheaga bheith rannpháirteach chomh maith.

Táimíd ag tnúth leis na leabhair a ghlacadh uaibh ag CESC ar an 14ú de Mhí Feabhra 2018.

Déanfaimid babhtáil leo, le leabhair ó scoil eile. Déanfaimid ár ndícheall na ranganna cuí a nascadh freisin.

 

Ar aghaidh linn ag scríobh!

 

Scrìobh Leabhar 2017

Buìochas mór le gach éinne a ghlac páirt i 'Scrìobh Leabhar 2017.    Bhí áthas an domhain orainn  gur scríobhadh 888 leabhar mar chuid den scéim.  Bhí na leabhair den ardchaighdeán idir chumas scríbhneoireachta agus obair ealaíne.

 

 Bhì Oìche Chèiliùrtha den scoth againn ag an mbronnadh i nGaelscoil na Dùglaise.  Bhain gach èinne idir òg is aosta taitneamh nach beag as.  Bhì na hùdair òga ar bìs .  Chuir John Spillane go mòr le spiorad na hocàide agus bhì sè thar à bheith fláithiùil lena chuid ama .  Buìochas ò chroì le Foras na Gaeilge agus le Màire Uì Fhaoghàin go speisialta .

Féach ar na griangrafanna thíos.

https://www.dropbox.com/sh/je6o18j4uxd6702/AACc2BNCDScgCbqTHrEuR0yva?dl=0

Oìche dàr saol!

Niamh

Niamh Ní Mhaoláin

Stiúrthóir

Ionad Oideachais Tacaíochta Chorcaí

Cúpla focail deasa a fuaireamar ó scoileanna an bliain seo chaite

Míle buíochas as an oíche iontach a bhí eagraithe agaibh ar an 4ú Aibreán ag an mbronnadh don Scríobh Leabhar. Bhaineamar ar fad árd taitneamh as. Bhí an-eagrúchán i gceist leis agus molaim sibh as ucht na hoibre a cuireadh isteach ann. Bhí sé soiléir go raibh an-iarracht déanta agaibh oíche den chéad scoth a chuir ar fáil dona páistí agus cuairteoirí. 

 

Níl aon dabt ach go mbeimid rannpháirteach sa tionscaimh Scríobh Leabhar gach bliain amach anseo. Bhain gach rang taitneamh agus tairbhe as.

Míle buíochas arís,

Mairéad Uí Chárthaigh, Príomhoide Feidhmeannach, Gaelscoil Mhuscraí, An Bhlárna

 

Ba mhaith linn ár mbuíochasa gabháil libh as ucht an oíche iontach a bhí again i nGaelscoil na Dúglaise le deanaí.

Thaitin na teastais molta agus n boinn a bronnadh go mór leis na leanaí agus a dtuismuitheoirí.

Tá ard mholadh tuillte ag gach éinne atá baint acu le Scríobh Leabhar

Le dea ghuí

Ursula Ní Luasaigh, Scoil Naomh Iosaf, Riverstown.