Mise Mar Fhoghlaimeoir


Course description

'Mise Mar Fhoghlaimeoir'

A Bheith id’Fhoghlaimeoir

* Guth an Fhoghlaimeora

* Freagracht an Fhoghlaimeora

· Éifeachtúlacht an Fhoglaimeora

· Meon an Fhoghlaimeora

· Uirlisí na Foghlama

· Pairtnéireacht Tuismitheoirí

· Féinmheasúnú Scoile

· Measúnú Múnllaitheach

· Croinic de Thithí na Foghlama thar na mblianta

 

Ar eagla gur chaill éinne agaibh an seoladh a bhí ar siúl oíche an Tionóil, seo chugaibh roinnt eolais ar an dtogra nua a sheol an Dr. Suzanne Nic Pheaircín.

Is sraith úrnua leabhair atá i gceist leis an dtogra seo. Tá ‘Mise mar Fhoghlaimeoir’ bunaithe

ar fhéiniúlacht an fhoghlaimeora, ar ghuth an fhoghlaimeora, ar úinéireacht agus ar fhreagracht an fhoghlaimeora.

Cad is féiniúlacht an fhoghlaimeora ann? ‘Séard atá i gceist le féiniúlacht an fhoghlaimeora ná an t- eispéireas iomlán a bhaineann leis an bhfoghlaim; an cur chuige agus an cleachtas. Deirtear gurb í an scil saoil is mó san aois seo ná foghlaim conas foghlaim. Tá réabhlóid teicneolaíochta faoi lán tseoil i láthair na huaire agus seans ann go mbeidh curaclam an lae inniu as feidhm amach anseo. Tá sé ríthábhachtach go bhfoghlaimeoimid conas foghlaim. Cumasaítear an tsraith seo chun tuiscint a fháil ar uirlisí na foghlama. Cothaíonn an tsraith freagracht, neamhspleáchas agus cumasú an fhoghlaimeora. Tá sé mar phríomhaidhm ag an tsraith múnla a chur ar fáil chun próiseas an fhoghlaimeora a thaifeadadh.

 

Tá an comhthéacs polasaí le haghaidh ‘Mise Mar Fhoghlaimeoir’ tráthúil. Tá roinnt doiciméidí eochairpholasaí ann a thacaíonn le guth, freagracht agus úinéireacht an fhoghlaimeora. Sa pholasaí: ‘Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016’ – moltar breis agus dachaid ráiteas freagracht, úinéireacht agus guth san fhoghlaim a chóthú.

 

Thar aon ní eile, cuireadh an tsraith le chéile chun go mbainfí taitneamh aisti. Ceann de phríomhaidhmeanna na sraithe ná go mbeadh sí éagsúil i ngach aon slí óna leabhair eile sa mhála scoile. Tugann an tsraith léargas ar ghuth an fhoghlaimeora thar na mblianta.

Tá ‘Mise Mar Fhoghlaimeoir’ ar fáil anois do Rang 3/4. Beidh leabhair Rang 5/6 ar fáil go luath 2018. Breis eolais ar fail anseo: www.misemarfhoghlaimeoir.com

 

Beyond Test Scores: Developing Learners for Life

Nurturing What Matters: Learner Voice, Learner Independence & Learner Responsibility

 

Teaching children to be learners for life is a key goal for education in a world with rapid technological advancements and lack of clarity on required future skillsets.Would you like to know more about supporting students to learn ‘how to learn’, to reflect on, be responsible for and assess their own learning?  Suzanne Parkinson, author of ‘My Learner Identity’, a new programme, currently available for students from third to sixth class, will present this workshop. She will present a framework for teaching children the tools of learning, key learning strategies that can be used to nurture learner dispositions such as attention, memory, organisation, mindset and self-awareness. These lifelong learning strategies will support students right through their educational lives. Suzanne will present an overview of the entire programme and ancillary resources and will take a detailed look at texts for senior classes. 

Category Primary
Date Wednesday 07 March 2018 - Wednesday 07 March 2018
Time 4.30-6.30pm
Presenters Suzanne Parkinson
Code 18LC321
Fee €0.00
Venue Cork Education Support Centre, Cork
Add to cart
Back to main course page Back to main course page