Ré Nua – Ag Ullmhú do Thodhchaí an Oideachais Speisialta


Course description

Ré nua – ag ullmhú do thodhchaí an oideachais speisialta  (see below for information in English)

Is iomaí foireann scoile atá ag plé leis an gcóras nua agus conas mar is féidir linn freastal ar riachtanais na bpáistí ar fad atá faoinár gcúram.

 

Le linn na cainte seo pléifimid:

· Cad is ciall leis an múnla nua?

· Cén páipéarachas atá ag teastáil anois?

· Cad faoi pholasaí scoile?

· Ceard iad na himpleachtaí do mhúinteoirí ranga, don fhoireann cheannasaíochta agus do oideachas speisialta?

· Conas is féidir linn páistí le deacrachtaí a aithint agus a phlé le tuismitheoirí?

 

Fágfaidh tú an cheardlann le straitéisí gur féidir leat a chur i bhfeidhm láithreach bonn, chun foghlaim na bpáistí a éascú sa chóras in-ranga nó taobh amuigh den rang.

 

Cuirfear béim faoi leith ar:

· Córas maidir le mheasúnú sa scoil

· Measúnú leis an CAT 4 agus an NGRT chun scileanna uimhearthachta, litearthachta agus léitheoireachta a mheas

· Próifíl foghlama an dalta gur féidir braith air

· TCF – www.spellingcity.com agus an Single Word Spelling Test

· Facilitating reading fluency

· Improving sight word recognition   

 

Beidh an ceardlann ar fáil trí mheán na Gaeilge ach díreoimid isteach ar gach leibhéal teanga le linn na cainte. Ná bí buairt ar bith teacht agus straitéisí a fháil don obair inranga agus sa chóras oideachas speisialta gur féidir braith orthu agus iad a úsáid láithreach bonn I do suíomh féin.  

 

A New Era of Special Education - looking to the future 

As teachers we have been working with the new model for special education over the past few months. However, what does this new model mean for us going forward? How can we best prepare ourselves as teaching teams to meet the needs of the children in our care? 

 

During this workshop, we will look in detail at the new model of special education and examine the role of leadership, class teacher and Special Education Teacher (SET).  We will review assessment strategies in schools towards an effective model of identifying those with literacy and numeracy needs. In-class strategies to target literacy and spelling will be presented so that we can look to working more efficiently to target pupil needs. This will be especially important looking to the future, where we may be trying to support the same number of pupils with fewer teachers on the ground.   The role and responsibility of the class teacher under the new model for the education of all pupils in the class means that efficient strategies will be needed in the years ahead.  When leaving the seminar, teachers will have strategies and ideas which can be put into place immediately, making teaching and learning more accessible and easier to manage. 

 

While the workshop will be presented through Irish, this should not deter anyone from attending as all levels of language ability will be catered for. The issues dealt with during the workshop apply to both English and Irish medium schools and strategies can be applied in both settings.  

Éascaitheoir:

Muireann Ní Arrachtáin, Scoil na nÓg

Is iomaí córas don oideachas speisialta atá feicthe ag Muireann toisc bheith roinnte le scoileanna eile le 6 bhlian anuas, idir scoileanna lán Bhéarla agus Ghaelscoileanna. Tá suim faoi leith ag Muireann i TCF agus measúnú éifeachtach agus cuireann sí béim faoi leith ar straitéisí praiticiúla a úsáidfear sa suíomh in-ranga.

 

Category Primary
Date Thursday 01 March 2018 - Thursday 22 February 2018
Time 4.30pm to 6.30pm
Presenters Muireann Ní Arrachtáin
Code 18LC319
Fee €0.00
Venue Cork Education Support Centre, Cork
Add to cart
Back to main course page Back to main course page