Scríobh Leabhar as Gaeilge


Course description

Cúrsa ionduchtaithe – Scríobh Leabhar as Gaeilge

  • 5.00-5.30pm        Overview of Scríobh Leabhar with Ailbhe Ní Loinsigh of PDST
  • 5.30-6.30pm        Get writing with children's author Brenda Ní Shuilleabháin
  • 6.30-8.00pm        Book illustration with Deirdre Nic Éanruig 
D’eirigh go hiontach le Scríobh Leabhar anuraidh. Scríobhadh 800 leabhar agus bronnadh gradam ar 86 páiste ag oíche chéiliúrtha . Bhí na páistí agus a dtuismitheoirí faoi dhraíocht ag John Spillane ar an oíche.

Mar chuid dár bhfeachtas chun ‘Scríobh Leabhar ‘ a chur chun cinn arís i mbliana beidh ceardlann ghníomhach  á reachtáil ar an 21ú Samhain.  Gheobhaidh na rainnpháirtithe eolas faoin dtionscnaimh chomh maith le seisiún ar dhearadh leabhar. 

Click on link to see some of last years entries http://scriobhleabhar.ie/?portfolio_category=rang-6-11-go-12-bhliain-daois

Tá foirm clárúcháin don tionscnaimh agus tuilleadh eolais faoi ceangailte .

Ní mór cur isteach ar ‘ Scríobh Leabhar @ faoin 8ú Nollaig. Cuirfear na sonraí uilig ar aghaidh chuig na  scoileanna a chlaraíonn roimh na Nollag.

Eolas agus dátaí tabhachtacha 

Cothaíonn an tionscnaimh ‘Scríobh Leabhar’ an-spéis go deo sa léitheoireacht agus sa scríbhneoireacht Ghaeilge.  Scríobhann agus maisíonn na páistí  leabhair dá gcuid fhéin. Is féidir le scoil iomlán nó ranganna faoi leith páirt a ghlacadh sa tionscnaimh.
Oireann sé do na  hardranganna, na meánranganna agus na bunranganna faoi threoir an mhúinteora. Is féidir leis an bpáiste aonar , grúpaí nó rangghrúpa leabhar a scríobh. Déanann na páistí an obair ar fad ó thús deiridh. Bíonn said ag  dréachtú, ag ceartú, ag maisiú agus ag cur na leabhar i dtoll a chéile. Nuair atá na leabhair críochnaithe ag na páistí  babhtálann siad iad le ranganna as scoileanna eile ionas go mbeidh seans acu leabhair a gcuid comhaoiseacha as scoileanna eile a léamh. Roghnaíonn an scoil eile  buaiteoirí ansin.
Bronntar gradam ar bhuaiteoirí as scoileanna Chorcaí ag ócáid speisialta sa tríú téarma. Bronntar teastas agus pinn luaidhe ar gach éinne a ghlacann páirt.                             

Tugann an tionscnaimh ‘Scríobh Leabhar’ deis iontach do scoileanna fócas faoi leith a thabhairt don scríbhneoireacht Ghaeilge. Gheobhaidh na scríbhneoirí  ar fad a ghlacann páirt  lucht léite dá gcuid leabhar. Is fiú go mór do scoileanna a thugann faoin tionscnaimh  na leabhair a chur ar taispeáint do phobal na scoile timpeall ar Sheachtain na Gaeilge an obair iontach na bpáistí a chéiliúradh.


Dátaí Tabhachtacha :

Clárú leis an Ionad Oideachais faoin   5ú Nollaig 2107

Leabhair scríofa faoin  14ú Feabhra  2017

Babhtáil Seachtain dár tús 21ú Feabhra

Babhtáil thar n-ais  Seachtain dár tús 7ú Márta

 

Oíche Bhronnta  ? Aibreán  2017 tbc

Category Primary
Date Tuesday 21 November 2017 - Tuesday 21 November 2017
Time 5pm to 8pm
Presenters Brenda Ní Shuilleabháin Gaeilge
Code 17LC547
Fee €0.00
Venue Cork Education Support Centre, Cork
Add to cart
Back to main course page Back to main course page